Ordenanzas municipales

O Concello de Boiro, na sesión plenaria ordinaria celebrada o 10 de setembro de 2020 acordou modificar o acordo do Consello Escolar Municipal, publicado no Boletín Oficial da Provincia o 11 de xuño de 2012. 

Consulta as modificacións do regulamento na publicación do BOP

Descarga o regulamento completo

 

 

O Concello de Boiro, na sesión plenaria celebrada o 10 de setembro de 2020, aprobou a modificación para a Ordenanza para a instalación de terrazas publicada o 05 de abril de 2010 no Boletín Oficial da Provincia. 

Consulta as modificacións da Ordenanza municipal da instalación de terrazas 

Descarga a Ordenanza completa 

Ordenanza fiscal nº 26, reguladora de la tasa por el servicio de limpieza de parcelas, solares y edificaciones.

|